Zijn kostbaarheden alleen onder een kostbaarhedenverzekering verzekerd?

Nee, ook onder een inboedelverzekering bestaat er dekking, meestal echter tot een maximum bedrag. Boven dat bedrag bestaat er dus geen recht op schadevergoeding. Daarnaast geldt de inboedelverzekering in beginsel slechts binnenshuis terwijl de kostbaarhedenverzekering Nederland-, Europa- of werelddekking kent. Tenslotte zijn de verzekerde schadeoorzaken onder een inboedelverzekering veel beperkter dan onder een kostbaarhedenverzekering.
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top