Kies voor brandveiligheid, doe de checklist brand

Weet u hoe het zit met brandgevaarlijke werkzaamheden in uw bedrijf? Let u hier voldoende op? Weten uw medewerkers hoe zij veilig kunnen werken in brandgevaarlijke situaties? Bepaal de situatie binnen uw organisatie met de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden. Komen brandgevaarlijke werkzaamheden vaak voor? Dan kan het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden een handig middel zijn om aan te geven welke (brand)risico’s daaraan verbonden zijn en welke veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen.
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top