Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering (ook wel tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden genoemd) keert een van tevoren afgesproken bedrag uit wanneer de verzekerde overlijdt vóór een vooraf bepaalde datum.

Wanneer de verzekerde op die datum nog leeft vervalt de verzekering zonder uitkering. Deze verzekering wordt vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten. Bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek.
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top