Mijn AOW gaat later in. Hoe overbrug ik de periode tot ik AOW ontvang?

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Dat kan als uw VUT of vergelijkbare (particuliere) regeling stopt of lager wordt voordat u AOW krijgt. In dat geval kunt u wellicht een overbruggingsuitkering krijgen. Met deze rekenhulp rekent u uit of u onder de overbruggingsregeling valt en hoe hoog uw uitkering is. Kunt u een overbruggingsuitkering krijgen, dan ontvangt u vanzelf een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top