Hoeveel bedrijfshulpverleners moeten er in mijn bedrijf aanwezig zijn?

Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Het aantal BHV’ers dat u nodig heeft, kunt u bepalen met gegevens uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Wel moeten er altijd voldoende BHV'ers daadwerkelijk aanwezig zijn in uw bedrijf. Houd u dus rekening met vervanging tijdens ziekte, vakantie of bij het werken met ploegendiensten.
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top