Maak gebruik van uw recht op contra-expertise!

Stel, er is schade ontstaan en u moet een beroep doen op uw inventarisverzekering. Dan beoordeelt een expert van uw verzekeringsmaatschappij hoe groot de te vergoeden schade is. In uw polis staat echter ook dat u recht heeft op contra-expertise. Dat betekent dat u – op kosten van de verzekeraar - een eigen schade-expert mag inschakelen. Deze twee partijen zullen dan samen de hoogte van de schade bepalen. Maak hier gebruik van!
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top