Beroepsaansprakelijkheid

Als u een adviserend beroep of bedrijf heeft, zoals accountant, arts, makelaar of IT-specialist, kunt u bijna niet zonder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die ontstaat bij derden als gevolg van foutief handelen bij de uitoefening van uw beroep. Het gaat hierbij om een aantasting van het vermogen, ook wel (directe) zuivere vermogensschade genoemd.
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top