Hoe beperk ik de risico’s rond langdurig zieke werknemers?

Als werkgever bent u verplicht om de eerste twee jaar het loon van uw zieke werknemer door te betalen. Dat is een enorm financieel risico. Dit risico kunt u afdekken met een ziekengeldverzekering.

Daarnaast bent u als werkgever verplicht om er samen met uw zieke werknemer voor te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Als uw werknemer na twee jaar ziekte aanspraak maakt op een WIA-uitkering, dan toetst het UWV of u voldoende heeft gedaan aan re-integratie.

Als blijkt dat u zich hier onvoldoende voor heeft ingespannen, dan kan het UWV u verplichten om het loon door te betalen. Het is dan ook aan te bevelen om deskundige hulp in te schakelen bij het opstellen van een re-integratiedossier.
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top