Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering biedt dekking tegen de kosten van annulering of onderbreking van een vakantie ten gevolge van een in de polis omschreven ernstige omstandigheid zoals het overlijden of ernstige ziekte van een lid van het reisgezelschap of een familielid.

Deze verzekering vergoedt dan de kosten van de reissom of de betaalde huur voor een vakantiewoning voor zover die niet meer terug te krijgen zijn.
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top