Kansen in het buitenland? Bespreek uw risico’s met ons

Nu corona min of meer onder controle is en de lockdowns voorbij zijn, haalt u eerdere plannen weer uit de kast. Bijvoorbeeld om de buitenlandse markt te betreden. Bereid u hierop voor en bespreek met ons met welke nieuwe risico’s u dan rekening moet houden.

Een product verkopen in het buitenland is ingewikkelder dan op de binnenlandse markt. Maak daarom een exportplan waarin u de sterke en zwakke kanten van uw bedrijf benoemt en de buitenlandse markt en de internationale concurrentie analyseert. Met zo’n SWOT-analyse ziet u waar de kansen liggen voor uw bedrijf en wat extra aandacht vraagt.

De markt betreden
Hoe gaat u uw product verkopen in het buitenland? Gaat u zelf op zoek naar klanten en regelt u alles zelf? Dat kan ingewikkeld zijn. Misschien schakelt u liever een ander in die uw onderneming en producten in het exportland vertegenwoordigt. Dat kan een distributeur/wederverkoper zijn of een handelsagent. Welke manier u ook kiest, leg uw afspraken schriftelijk vast. Daarvoor kunt u bestaande modelcontracten gebruiken.

Regels en wetten
Als u in het buitenland uw producten verkoopt, krijgt u te maken met andere juridische regels. Levert u aan een ander EU-land, dan geldt vrij verkeer van goederen en zijn er weinig beperkingen. Wel zijn binnen de EU of EER wettelijke bepalingen van kracht op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast kunnen er ook nog specifieke producteisen gelden. Exporteert u buiten de EU? Ga dan per land na welke wetten en regels er gelden en aan welke producteisen u moet voldoen. Misschien moet u uw product voor een specifieke exportmarkt aanpassen. Ga ook na welke fiscale gevolgen de export heeft. Denk bijvoorbeeld aan btw en invoerrechten. En zoek uit welke administratieve zaken u moet regelen en met welke instanties u afspraken moet maken. Houd ten slotte rekening met het valutarisico als uw klant niet in euro’s betaalt.

Verzekeringen
Zakendoen met klanten in het buitenland is risicovoller dan in Nederland.

  • Uw goederen kunnen bij het transport schade oplopen of gestolen worden. De vervoerder is niet altijd verantwoordelijk voor deze schade. Bespreek daarom met ons of u een transportverzekering nodig heeft.
  • Het betalingsrisico is voor u groter dan voor ondernemers die niet exporteren. Dit risico kunt u verzekeren met een exportkredietverzekering. U krijgt dan toegang tot omvangrijke databases van de verzekeraar met (financiële) informatie over uw klanten. Ook biedt de verzekeraar u professionele hulp bij het vorderen van de betaling en een vergoeding als de betaling echt uitblijft. Een kredietverzekering kan verder gunstig zijn als u een financiering rond wilt krijgen.
  • Als u af en toe afreist naar een exportland, heeft u een zakelijke reisverzekering nodig. Uw particuliere reisverzekering geldt namelijk niet voor zakenreizen.

Neem contact op met ons kantoor om te bespreken hoe u als exporteur met uw risico’s omgaat.21-10-2021
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top