Ollongren: 'Stevige bijdrage om woningtekort in te lopen'

Om de krapte op de woningmarkt terug te dringen, worden er vanaf volgend jaar in rap tempo meer dan 51.000 nieuwe woningen gerealiseerd. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft inmiddels de eerste projecten bekendgemaakt die een bijdrage krijgen uit de zogenoemde woningbouwimpuls.

Het rijk investeert € 290 miljoen in de woningbouwimpuls, gemeenten en provincies dragen € 331 miljoen bij. Daardoor kunnen huizen versneld worden gebouwd, zijn ze betaalbaarder of komen er meer dan oorspronkelijk gepland. 'Ruim 51.000 woningen erbij is een stevige bijdrage om het woningtekort in te lopen', aldus de minister.

Betaalbaar
Van de 51.000 woningen valt 65% in de categorie 'betaalbaar'. Het gaat om bijna 33.000 huizen voor de sociale huursector, middenhuur en niet te dure koopwoningen. Veel projecten hebben daarnaast een extra focus op woningen voor starters, senioren, studenten en andere aandachtsgroepen.

Heel Nederland
De projecten zijn verdeeld over heel Nederland, waarbij 21 projecten worden gerealiseerd in de zogenoemde woondealregio’s met projecten in onder andere Den Haag, Utrecht en Arnhem en Nijmegen. Met deze regio’s heeft de minister al eerder afspraken gemaakt over meer woningbouw. Ook projecten in Alkmaar, Breda, Deventer, Enschede, Harderwijk en Hoorn krijgen een bijdrage uit de woningbouwimpuls.

Divers
Het type projecten is divers. Zo wordt in Rijswijk een verouderd winkelcentrum getransformeerd tot een woon-werklocatie met 1.400 woningen. In het stationsgebied van Nijmegen komen er 670 huizen bij en in Eindhoven wordt een project uitgevoerd waarbij er 700 tijdelijke woningen verrijzen.

Meer informatie
Meer informatie over de woningbouwimpuls vindt u op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.17-09-2020
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top