Miljoenennota Wonen: geen overdrachtsbelasting voor jonge starters

Hoewel het al was uitgelekt, had het kabinet op Prinsjesdag goed nieuws voor iedereen tussen de 18 en 35 jaar die een eerste huis wil kopen. Vanaf 1 januari 2021 hoeven zij namelijk geen overdrachtsbelasting meer te betalen.

De overdrachtsbelasting bedraagt nu nog 2%. Voor jongere starters komt deze dus vanaf volgend jaar te vervallen. Beleggers daarentegen gaan juist veel meer betalen. Voor hen stijgt het tarief van 2% naar 8%. Met deze wijziging wil het kabinet een eerste woning voor starters bereikbaarder maken.

Maximale hypotheekrenteaftrek
Mensen met een inkomen vanaf € 68.500 hebben in 2021 opnieuw minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Zoals vorig jaar al is aangekondigd, gaat het maximale percentage dat zij mogen aftrekken in 2021 flink omlaag. Nu is dat nog 46%, volgend jaar nog 43%. In 2022 bedraagt de maximale aftrek 40% en in 2023 nog slechts 37,05%.

Eigenwoningforfait
Voor eigenaren van huizen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 daalt het eigenwoningforfait volgend jaar naar 0,5%. In 2020 is dit nog 0,6%. De verlaging van het percentage moet de afbouw van de maximale hypotheekrenteaftrek compenseren en is extra gunstig voor mensen die minder dan € 68.500 verdienen.

Wet Hillen in 2021
Huiseigenaren wiens hypotheek (bijna) is afgelost, hebben een eigenwoningforfait dat hoger is dan hun aftrekbare kosten. In de Wet Hillen was geregeld dat zij dit verschil als aftrekpost mochten opvoeren bij hun aangifte inkomstenbelasting. Deze wet wordt echter in dertig jaar afgebouwd. Praktisch gezien betekent dit dat zij in 2021 nog 90% van het positieve verschil mogen aftrekken, waardoor het mogelijk is dat ze meer inkomstenbelasting moeten betalen.

Gas duurder, elektriciteit goedkoper
Vorig jaar is al aangekondigd dat de belasting op gas in 2021 omhoog gaat en die op elektriciteit juist daalt. Op deze manier wil het kabinet huiseigenaren stimuleren om duurzamer te leven en te wonen.

Weer meer hypotheek voor tweeverdieners?
Het laagste inkomen van tweeverdieners gaat volgend jaar waarschijnlijk voor 90% meetellen bij de aanvraag van een hypotheek. Nu is dat nog 80%. De regering neemt hierover naar verwachting in november een beslissing.16-09-2020
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top