Wanneer bent u als bestuurder aansprakelijk?

De coronacrisis is op dit moment voor veel bedrijven het belangrijkste aandachtspunt. Om de overlevingskansen voor uw bv te vergroten, moet u misschien risicovolle beslissingen nemen. Wees u dan bewust van het risico van aansprakelijkheid.

In een bv zijn zakelijk en privé gescheiden. U draait als bestuurder niet zelf op voor schulden of een faillissement van het bedrijf. Uw eigen vermogen is dus in principe beschermd. Maar u kunt als bestuurder wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade door de beslissingen die u heeft genomen binnen de onderneming. En dat heeft gevolgen voor uw privévermogen.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Door uw handelen kunt u schade toebrengen aan de vennootschap. U kunt dan aangesproken worden door de bv zelf. Ook derden zoals leveranciers en medewerkers kunnen u aanspreken als zij door uw beslissingen schade lijden. En gaat uw bedrijf door uw toedoen failliet, dan kunt u door de curator persoonlijk worden aangesproken.

Ernstig verwijt
In lastige tijden is het soms nodig om onorthodoxe maatregelen te nemen. Loopt u dan zomaar een aansprakelijkheidsrisico? Dat hangt ervan af. Van aansprakelijkheid is sprake als u een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Met andere woorden: zou een redelijk handelend bestuurder op dezelfde wijze hebben gehandeld? Was er sprake van onbehoorlijk bestuur? Heeft u onverantwoorde risico’s genomen?

Financiële gevolgen verzekeren
Als u geconfronteerd wordt met een aansprakelijkheidsclaim, wacht u een juridische procedure. De kosten van het verweer kunnen hoog oplopen. Een groter risico is dat u met uw eigen vermogen opdraait voor de claims. Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt dat risico niet af. Sluit daarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. U verzekert daarmee de persoonlijke aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag en beperkt zo uw financiële risico. Ook is er een vergoeding voor de juridische kosten.

Risico’s bespreken
Het is sowieso een goed idee om alle aansprakelijkheidsrisico’s die u als ondernemer loopt weer eens onder de loep te nemen. Wij bespreken met u waar u rekening mee moet houden en hoe u de risico’s verzekert. Neem contact op met ons kantoor.



27-07-2020
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top