Heeft u in coronatijd iets aan een kredietverzekering?

U kunt het risico dat afnemers niet betalen, verzekeren. Een kredietverzekeraar neemt dat risico dan van u over. Maar kan dat wel nu bedrijven door corona hun kredietwaardigheid verliezen? Ja, dankzij een garantieregeling is uw kredietverzekering nog steeds van toegevoegde waarde.

Het is gebruikelijk dat uw afnemer niet vooraf voor een product of dienst betaalt, maar pas na ontvangst. Uw bedrijf levert eigenlijk op krediet en u heeft daarom altijd een betalingsrisico. In veel gevallen gaat het goed. De kans op wanbetaling is dan klein of de impact van een onbetaalde rekening is niet zo groot.

Betalingszekerheid
Maar soms kunt u wanbetaling beter niet riskeren. Een kredietverzekering biedt in dat geval de zekerheid dat uw facturen worden betaald. De verzekeraar voert bij wanbetaling de incasso en betaalt uw openstaande facturen als een afnemer failliet gaat. Uiteraard kan dat alleen als de kredietverzekeraar het betalingsrisico goed kan inschatten. Daarom vindt er monitoring plaats van de financiële status van de afnemers.

Kredietwaardigheid
Nederlandse bedrijven leveren vaak (ook) aan buitenlandse afnemers en het betalingsrisico is dan zelfs groter. Kredietverzekeraars moeten dus wereldwijd de financiële status van afnemers monitoren en schatten hun risico in op basis van actuele gegevens in verschillende sectoren. Nu komt het probleem. Door de lockdown vanwege de coronapandemie, is de omzet bij bedrijven in vrijwel alle landen dusdanig gekelderd dat ze niet meer financieel gezond zijn. Kredietverzekeraars vrezen dat bedrijven niet meer kredietwaardig zijn en kunnen hun risico niet meer goed inschatten. Dat kan ertoe leiden dat ze de dekking beperken. De verzekerde bedragen kunnen verlaagd worden of zelfs op nul uitkomen.

Garantieregeling
Als kredietverzekeringen wegvallen of beperkt worden, bemoeilijkt dat de herstart van de economie. Want u levert als bedrijf dan voor eigen risico op krediet. Dat kunt u oplossen door te vragen om een betaling vooraf of direct bij levering. Maar wat als uw klant dat geld pas heeft als hij zijn eigen producten heeft verkocht? De handel kan tot stilstand komen en dat remt de economie nog verder af. Dit is zeer onwenselijk. De Nederlandse Staat helpt daarom kredietverzekeraars met een garantieregeling. Een groot deel van het kredietrisico komt dan bij de Staat te liggen. Dat betekent dat een kredietverzekeraar gewoon uw uitstaande facturen kan verzekeren.

Onzekere tijden
Een kredietverzekering kan in deze onzekere tijden uitkomst bieden omdat u door kunt gaan met producten leveren zonder bang te zijn dat de rekeningen niet worden betaald. Wilt u weten wat een kredietverzekering voor uw bedrijf kan doen? Neem dan contact op met ons kantoor.18-06-2020
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top