Energiebelasting 2020 goed voor uw portemonnee?

Zoals elk jaar veranderen ook in 2020 de tarieven van de belastingen die u over gas en elektriciteit moet betalen. Volgens de regering gaat een huishouden er volgend jaar gemiddeld € 100 op vooruit. Maar dat geldt niet voor iedereen.

Dat komt omdat de belasting op elektriciteit weliswaar een beetje omlaag gaat, maar die op gas juist fors stijgt. Het is een manier om de bevolking te stimuleren om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Huishoudens die veel gas en weinig stroom gebruiken, kunnen hierdoor juist duurder uit zijn.

Energiezuinige huizen
Daarnaast is er een groep die nauwelijks profiteert van de nieuwe regeling: mensen die al in een energiezuinig huis wonen. Afhankelijk van hun verbruik gaan zij er volgens berekeningen hooguit een paar euro per maand op vooruit.

Bijna de helft
De energierekening van een gemiddeld huishouden bestaat in 2019 voor bijna de helft uit belastingen en heffingen. In 2015 was dat nog ‘slechts’ 40%. Volgend jaar bedraagt de energiebelasting volgens berekeningen 46,5% van de totale energierekening.

Zonnepanelen
Over stroom die u met uw eigen zonnepanelen opwerkt, hoeft u geen energiebelasting te betalen. Levert u meer terug aan het energienet dan u gebruikt? Dan betaalt u voor stoom dus geen belasting. Levert u minder terug dan u gebruikt, dan betaalt u alleen belasting over het verschil.

Meer informatie
Meer informatie over de energiebelasting kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Heeft u toch nog een vraag over dit bericht of kunnen wij u op een andere manier helpen? Neem dan gerust contact met ons op.30-10-2019
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top