Vergoeding vrije advocaatkeuze bijna gehalveerd

De meeste rechtsbijstandverzekeringen bieden polishouders de mogelijkheid om bij een juridisch geschil zelf hun advocaat te kiezen. De maximale vergoedingen die zij hiervoor aanbieden, zijn in de afgelopen vier jaar echter bijna gehalveerd.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft en een beroep wilt doen op juridische hulp, kunt u standaard gebruik maken van de juristen die bij uw verzekeraar in dienst zijn of met wie deze nauw samenwerkt. U kunt er in de meeste gevallen ook voor kiezen om een eigen advocaat in de arm te nemen. Maar de vergoedingen voor deze zogenoemde 'vrije advocaatkeuze' zijn de afgelopen vier jaar fors naar beneden bijgesteld.

Maximaal € 11.000
Een en ander blijkt uit onderzoek van MoneyView, een bureau dat data over verzekeringen verzamelt. Volgens de onderzoekers bedraagt de gemiddelde vergoeding in 2019 ongeveer € 11.000. Vier jaar geleden was dat nog € 20.000.

Kantonrechter
Bij zaken die voor de kantonrechter komen, is het hebben van een advocaat niet verplicht. In dergelijke gevallen vergoeden bijna negen van de tien onderzochte verzekeringen bij vrije advocaatkeuze een lager maximum bedrag dan de standaard maximale vergoeding voor externe kosten.

Eigen risico
Daarnaast betaalt u in veel gevallen een eigen risico als u zelf uw raadsvrouw of -man wilt kiezen. Is er sprake van een conflict op het gebied van arbeidsrecht? Dan is er bij één op de drie verzekeringen ook nog sprake van een lager verzekerd bedrag.

Polisvoorwaarden doornemen
Is de vrije advocaatkeuze voor u een belangrijk aspect van uw rechtsbijstandverzekering? Dan is het verstandig om uw polisvoorwaarden weer eens door te nemen. Als u daar vragen over heeft, helpen wij u graag. Dat geldt uiteraard ook als u een rechtsbijstandverzekering wilt afsluiten of uw huidige polis wilt oversluiten. Neem dus gerust contact met ons op.01-10-2019
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top