Verzekeringen duurder vanwege klimaatschade

Het klimaat verandert en de kans op extreem weer neemt toe. Dat betekent dat er ook een grotere kans is op schade aan gebouwen en bedrijfsauto’s. Maar niet alle klimaatrisico’s zijn goed verzekerd. Om welke risico’s gaat het?

Bliksemschade. Door klimaatverandering stijgt het aantal zomerse en tropische dagen en komen er vaker onweersbuien voor. Er kan dan schade ontstaan door een directe inslag. Het kan ook zijn dat er geen inslag is, maar dat de bliksemenergie opgepikt wordt door kabels in de grond, die daarna het bedrijfsgebouw binnenlopen. Er ontstaat dan een piekbelasting waar elektronica slecht tegen kan.

Droogte. Extreme droogte heeft vrijwel altijd gevolgen voor agrarische ondernemers. Hoe verzekert u schade aan gewassen en schade door verzilting van het grondwater? Door droogte neemt ook de kans op natuurbranden toe. Gevolg: meer brandschade aan gebouwen en inventarissen.

Hagel. Het KNMI verwacht dat de kans op extreme hagel in de zomer over dertig jaar verdubbeld kan zijn. Extreme hagel bestaat uit harde, massieve ijsklompen, die wel meer dan 5 centimeter groot kunnen zijn. Het laat zich raden dat er grote schade kan ontstaan aan gebouwen en kassen, auto’s of gewassen.

Overstromingen. Nederland verbreedt rivierbeddingen en versterkt de dijken en de kust om overstromingen te voorkomen. Maar extreme neerslag en smelt-of regenwater uit het buitenland kunnen dijken verzwakken of ertoe leiden dat ze overlopen.

Hevige regenval. Extreme neerslag kan lekkende daken en wateroverlast op straat tot gevolg hebben. Dat water kan uw gebouw binnendringen en flinke schade veroorzaken. Ook de kans op een auto-ongeval neemt toe tijdens een hevige regenbui.

Winters weer. De kans op verkeersongevallen door gladde wegen en de kans op vorstschade zal door de klimaatverandering waarschijnlijk afnemen. Wel kunnen er extreme sneeuwbuien ontstaan. Dat kan leiden tot een enorme sneeuwlast op daken, die dan kunnen instorten. Ook kan vorst plotseling invallen waardoor de kans op vorst- en ijzelschade bij gewassen toeneemt.

Storm. Bij een kleinere temperatuurstijging verwacht het KNMI weinig verandering in het aantal stormen en de kracht van stormen. Of er – anders dan nu – tornado’s en orkanen gaan voorkomen in Nederland, is onzeker.

Hogere premies of hoger eigen risico
Als de kans op schade door extreem weer toeneemt, kunnen verzekeraars ervoor kiezen de premie te verhogen. Vooralsnog willen zakelijke verzekeraars dat voorkomen, maar zij verhogen wel vaker het eigen risico bij gebouwenverzekeringen, vooral voor stormschade. Voor schade aan bedrijfsgebouwen, stallen, loodsen en kassen valt de vergoeding dan lager uit. Een goede reden dus om u opnieuw te laten adviseren over de gebouwenverzekering. Neem daarvoor contact op met ons kantoor. Wij controleren dan ook de dekkingen van uw inventaris- en uw bedrijfsautoverzekering op schade door extreem weer.28-05-2019
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Toevoegen aan startscherm

Druk op
Kies de optie om onze app aan uw startscherm toe te voegen.

Website op Beginscherm iPhone/iPad zetten

Tik onderin op de Deelknop. Dat is het pictogram van een vierkant met het pijltje naar boven.

Tik op Zet op beginscherm. Of het pictogram van een vierkant met een plusteken erin.

U ziet de naam die op het beginscherm zal komen en het website-adres. Tik op de naam om die te veranderen, bijvoorbeeld als het een heel lange naam is.

Tik op Voeg toe.


Website op Startscherm Android-toestel zetten

Tik rechtsboven op een pictogram met drie stipjes (Puntjes).

Tik op Toevoegen aan startscherm.

Geef de site een herkenbare titel of laat de standaardbenaming staan.

Tik op Toevoegen en eventueel nogmaals op Toevoegen.

Top