Wat is de verzuim-ontzorg-verzekering?

Het ministerie van Sociale Zaken wil dat er speciaal voor mkb-werkgevers, vanaf 2020 een zogenaamde Verzuim-ontzorg-verzekering komt. Wat houdt die verzekering in en is het een uitkomst voor uw bedrijf?

Als werkgever in het mkb heeft u te maken met veel en complexe regels op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. U moet aangesloten zijn bij een bedrijfsarts, een actuele RI&E hebben, het loon doorbetalen bij ziekte en voldoen aan allerlei verplichtingen vanuit Wet Verbetering Poortwachter. U moet bovendien kiezen hoe u zich verzekert en maatregelen nemen om verzuim te beperken of te voorkomen en om re-integratie te bevorderen. Veel werkgevers ervaren de regelgeving als buitenproportioneel. Zij willen zich liever focussen op waar ze goed in zijn: ondernemen.

Alles betaald en geregeld
Minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft nu met MKB-Nederland een convenant afgesloten over een zogenaamde mkb-verzuim-ontzorg-verzekering die vanaf 2020 moet ingaan. Met deze verzekering wordt u als mkb-werkgever ontzorgd. De verzekeraar vergoedt alle verzuimkosten en verricht ook alle inspanningen om uw zieke werknemer te re-integreren. U krijgt bovendien meer zekerheid bij premieaanpassingen, die gebaseerd zijn op het eigen verzuim in de onderneming.

Rol bedrijfsarts
Een onderdeel van de plannen is verder dat de bedrijfsarts een prominentere rol krijgt. Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen. Als u dat advies volledig heeft opgevolgd, kunt u in het derde ziektejaar geen loonsancties meer opgelegd krijgen. Ook niet als sprake is van een meningsverschil tussen het UWV en de bedrijfsarts.

Advies blijft nodig
De volledige dienstverlening en premietransparantie zullen veel mkb-ers als een belangrijk voordeel zien. Maar dat u ontzorgd wordt, is nog geen reden om achterover te leunen. De vraag wat u nodig heeft om medewerkers gemotiveerd en gezond aan het werk te houden, blijft belangrijk. Uw keuzes zijn van invloed op de manier waarop de verzekering wordt ingevuld. Hoe de verzekeringen eruit gaan zien is nog niet duidelijk. Verzekeraars zullen bovendien elk hun eigen producten aanbieden. Advies zult u dus nog steeds nodig hebben.

Wilt u sparren of advies over inkomensverzekeringen, neem dan contact op met ons kantoor.14-02-2019
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top