Heeft u een brandverzekering nodig?

De mogelijke gevolgen van brandschade zijn voor alle ondernemers verschillend. Zo heeft de vuurwerkspecialist een ander risicoprofiel dan de leverancier van mineraalwater. Type werkzaamheden en locatie hebben dan ook grote invloed op de eisen die de verzekeraar aan uw onderneming stelt.

Heeft u een extra verzekering nodig? Stel uzelf de volgende vragen over brandschade:

  • Kan mijn bedrijf doordraaien na brand? Werkt u bijvoorbeeld alleen op een laptop of heeft u een voorraad die onverkoopbaar is geworden?
  • Moet ik tijdelijk andere ruimte huren om het bedrijf draaiende te houden of te krijgen?
  • Hoe lang is de levertijd van nieuwe producten / machines?
  • Is een bedrijfsschadeverzekering met een uitkeringstermijn van 52 weken voldoende?
  • Moet ik personeel doorbetalen, ook al ligt het werk stil?
  • Vormen naastgelegen panden een verhoogd brand- of schaderisico voor mijn bedrijf?
  • Kan een brand bodem- of grondwaterverontreiniging veroorzaken? (Zo ja, regel dan een milieuschadeverzekering)
  • Zijn andere bedrijven bereidt de productie/dienstverlening tijdelijk over te nemen? Klantverlies is immers niet te verzekeren.

Let op: heeft u een brandverzekering, dan staat er in de polisvoorwaarden en de clausules vermeld hoe vaak u een controle moet uitvoeren op brandblussers, alarminstallatie en elektrische installatie. Controleert u niet volgens deze voorwaarden, dan bent u in geval van schade niet verzekerd. Meer weten over de brandveiligheid van uw bedrijf? Op de website van Finfin van Adfiz en op www.brandpreventieweek.nl leest u meer.

Inzicht is de belangrijkste succesfactor bij het nemen van financiële beslissingen. Op Finfin van Adfiz kunt u oriënteren en informeren voor het nemen van deze beslissingen.26-11-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top