Exporteurs wachten langer op betalingen

Facturen innen van buitenlandse handelspartners kan behoorlijk lastig zijn. Zeker als het betreffende bedrijf zelf in zwaar weer verkeert, kan de betaling lang duren of zelfs volledig uitblijven. Met een exportkredietverzekering voorkomt u dat u daar de dupe van wordt.

Nederlandse exporteurs moeten steeds langer wachten tot hun uitstaande facturen worden voldaan, blijkt uit een recent rapport van een kredietverzekeraar. De betalingsachterstanden door buitenlandse afnemers stegen van gemiddeld 12 dagen in 2017 tot 17 dagen in 2018. De gemiddelde betalingsduur waar Nederlandse bedrijven mee te maken hebben is mede daardoor gestegen tot 42 dagen. De periode tussen het leveren van het product en de betaling van de factuur (de DSO-ratio: Days Sales Outstanding), is zelfs toegenomen van 41 dagen in 2017 naar 46 dagen in 2018: de grootste stijging in Europa.

Onvoldoende middelen
De belangrijkste reden voor betalingsachterstanden van buitenlandse handelspartners zijn geschillen over de kwaliteit van goederen en diensten (30,2 procent) en onvoldoende financiële middelen (27 procent). Dit laatste punt speelt met name bij bedrijven waar het slecht mee gaat. Een belangrijke vraag is daarom hoe de wereldhandel zich ontwikkelt. Daar zijn zorgen over, veroorzaakt door het protectionisme van de Amerikaanse regering en door geopolitieke spanningen. Meer bedrijven zien daardoor een afvlakking van hun groei of komen daardoor in de problemen.

Problemen voorkomen
Een langere betalingsduur kan een negatieve impact hebben op de liquiditeit van uw bedrijf. Kunt u dan op uw beurt de facturen van uw leveranciers wel betalen? U ziet zich misschien gedwongen zelf aanvullende financiering te regelen. Voor exporteurs is het betalingsrisico nog groter dan voor ondernemers die niet exporteren. U kunt dat risico op verschillende manieren beperken:

  • Vooruitbetaling. U stuurt de goederen pas als de betaling binnen is.
  • Letter of Credit. De koper betaalt het verschuldigde bedrag aan zijn bank. Die maakt het geld naar u over als de goederen binnen zijn.
  • Exportkredietverzekering. U verzekert zich tegen wanbetaling.

Zekerheid met exportkredietverzekering
De voordelen van een exportkredietverzekering zijn dat uw eventuele verliezen worden vergoed, uw liquiditeitspositie wordt beschermd en u minder geld in kas hoeft te houden om het debiteurenrisico af te dekken. Bovendien krijgt u professionele hulp bij het vorderen van de betaling. Wilt u meer weten of geadviseerd worden? Neem dan contact op met ons kantoor.22-11-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top