Werknemer ook onderweg verzekerd

Als uw werknemer voor zijn werk onderweg is, kan hij schade oplopen. U kunt daarvoor als werkgever aansprakelijk zijn. Maar de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt dan geen dekking. Hoe verzekert u zich wel?

Als een werknemer schade lijdt of letsel oploopt tijdens woon-werkverkeer, tijdens zakelijke ritten en bij verkeersdeelname voor zakelijk georiënteerde activiteiten, kan dit op u verhaald worden. Dit geldt voor alle verkeersdeelname, dus ook te voet, per fiets en in het openbaar vervoer.

Bedrijfsauto en privé auto
Met de WEGAM-verzekering (WerkGeversAansprakelijkheid voor bestuurders van Motorrijtuigen) dekt u dit aansprakelijkheidsrisico af. De dekkingen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. U kunt zich bijvoorbeeld ook verzekeren voor situaties waarin niet helemaal duidelijk is of er wel echt sprake is van woon-werkverkeer en werkgerelateerde verkeersdeelname. En zowel de zakelijke ritten met een bedrijfsauto als met de privé auto zijn te verzekeren.

Ook voor inzittenden
Om niet alleen de bestuurder te verzekeren, maar ook de inzittenden, kunt u de WEGAM uitbreiden met een Ongevallen Inzittenden Verzekering (OIV) of een Schadeverzekering Voor Inzittenden(SVI). Wat is het verschil?

Ongevallen inzittendenverzekering (OIV) Schadeverzekering inzittenden (SVI)
Lagere premie, beperkte uitkering. Hogere premie, hoge uitkering mogelijk.
Keert alleen uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. Smartengeld of schade door psychologische gevolgen worden niet vergoed. Vergoedt materiële en immateriële schade. Ook smartengeld of schade door psychologische gevolgen kunnen ook vergoed worden.
Keert direct uit zonder juridische procedure. Rechtsbijstand is niet nodig. Keert uit als de daadwerkelijke schade vaststaat. Er komt een juridische procedure en u kunt rechtsbijstand nodig hebben.
Vooraf bepaalde vaste uitkering. Doorgaans bij invaliditeit tussen €20.000 en €50.000. Bij overlijden tussen €10.000 en €20.000. Uitkering op basis van daadwerkelijk geleden schade en nog te lijden schade. Met een maximum tot €1.000.000.

Alle kosten in beeld
Wij bespreken met u hoe u uw werkgeversaansprakelijkheid voor schade bij verkeersdeelname het beste verzekert. We kijken daarbij naar alle kosten waarmee u te maken kunt krijgen: materiële schade en letselschade van zowel de bestuurder als de inzittenden, maar ook smartengeld en juridische kosten. Neem contact op met ons kantoor voor een deskundig en onafhankelijk advies.21-11-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top