Bedrijfsbrand vaak gevolg van menselijke fout

Een bedrijfsbrand is één van de grootse bedreigingen van de bedrijfscontinuïteit in het midden- en kleinbedrijf. Na een brand komt het bedrijf vaak stil te liggen en 50% gaat uiteindelijk failliet. Preventieve maatregelen zijn daarom essentieel.

Onderzoek van een verzekeraar wijst uit dat menselijk handelen de belangrijkste oorzaak van brand is. Brand ontstaat dan bijvoorbeeld na verkeerd machinegebruik of na het aanrijden van een elektriciteitsvoorziening in het magazijn. Maar ook sigaretten roken en onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen blijken vaak de oorzaak te zijn van de bedrijfsbrand.

Brand door elektra
Na menselijk falen, komt brand als gevolg van ‘elektra’ als belangrijkste brandoorzaak naar boven. Deze branden ontstaan vaak na kortsluiting in verouderde stoppenkasten, maar ook in stopcontacten; bijvoorbeeld door kwalitatief slechte of beschadigde opladers of het onnodig aan laten staan van apparatuur.

Aandacht voor preventie
Brand door menselijk handelen kan voorkomen worden met de juiste preventieve maatregelen. Maar ook veel andere oorzaken – met name brand door elektra en brandstichting – zijn weg te nemen door meer aandacht te schenken aan preventie.

Opruimen.Stof is een aanjager van brand. Ook rommel kan de brand versnellen. Werkplaats, kantoor of winkel: ruim op en stofzuig goed. Blusmiddelen. Zorg ervoor dat iedereen weet waar de blusmiddelen hangen en verplaats ze niet. Niet alleen BHV´ers moeten weten hoe de blusmiddelen werken, alle medewerkers zouden over die kennis moeten beschikken.
Gebruik apparatuur.Veilige apparaten en een zorgvuldig aangelegde elektrische installatie zijn een must. Controleer apparaten regelmatig en leer iedereen zorgvuldig om te gaan met elektronica.
Signalering: Verplicht in ieder bedrijf: brandmelders.Laat verder degene die als laatste het pand verlaat een controleronde maken. Check of apparatuur, lichten maar ook bijvoorbeeld het koffiezetapparaat uit zijn.
Preventie brandstichting.Pallets, kratten, dozen, kisten en open afvalcontainers langs de buitengevel zijn voor vandalen aantrekkelijk om in brand te steken. Ook inbraakpreventie verkleint de kans op brand. Veel inbrekers proberen namelijk hun sporen uit te wissen door de boel in de hens te zetten.

Goed verzekeren
Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf als er brand uitbreekt? De directe schade is duidelijk, maar wat als uw productie stil komt te liggen en uw vaste lasten gewoon doorlopen? Neem contact op met ons kantoor om te bespreken hoe u zich voor deze directe en indirecte schade verzekert.21-11-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top