De pensioenregeling van uw nieuwe werkgever

U heeft een nieuwe baan geaccepteerd bij een andere werkgever. Misschien is de baan uitdagender en is uw salaris hoger. Maar is de pensioenregeling ook beter? En wat doet u met het pensioen dat is opgebouwd bij uw oude werkgever?

Als u van baan wisselt, is het belangrijk om goed te kijken naar de gevolgen voor uw pensioen. Want wat gebeurt er met het pensioen dat u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd? Dat hangt ervan af. Als de organisatie waar u gaat werken bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds zit als het bedrijf waar u vandaan komt, is de kans groot dat uw nieuwe werkgever dezelfde pensioenregeling heeft. Uw pensioen loopt dan door bij dezelfde pensioenuitvoerder. Dat is niet het geval als u bij een andere pensioenuitvoerder terecht komt.

Waardeoverdracht
Als u bij uw nieuwe werkgever met een andere pensioenuitvoerder te maken krijgt, zijn er verschillende mogelijkheden. De eerste is om uw pensioen mee te nemen en de waarde ervan over te dragen naar het nieuwe pensioenfonds. Maar waardeoverdracht is niet altijd mogelijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werkgever een bedrag moet bijbetalen. Als het om meer dan 15.000 euro en meer dan 10% van de overdrachtswaarde gaat, hoeft uw werkgever daar niet aan mee te werken. Ook het pensioenfonds kan bezwaren maken. Uw pensioen wordt alleen overgenomen als zowel uw eerdere als uw nieuwe pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 100% hebben.

Slapend pensioen
Als waardeoverdracht wel mogelijk is, doet u er goed aan uit te laten rekenen of die stap ook gunstig is voor uw inkomen van straks. Misschien is de regeling slechter en bouwt u minder pensioen op of misschien wordt het pensioen niet geïndexeerd. U kunt dan uw opgebouwde pensioen beter in uw oude pensioenfonds laten staan. Dit ´slapende pensioen´ groeit alleen nog aan door de prestaties van het fonds, er wordt geen geld meer bij gestort.

Afkoop
In bepaalde gevallen mag uw oude pensioenfonds weigeren uw opgebouwde pensioen nog langer te beheren als u verder niets meer opbouwt. Wanneer het pensioen minder dan 474,11 euro bruto per jaar bedraagt, zijn de uitvoeringskosten namelijk relatief hoog. De pensioenuitvoerder mag het pensioen dan ineens uitbetalen en dan ontvangt u geen uitkeringen na uw pensionering. Het fonds beslist hierover en u mag de afkoop niet weigeren. Wel wil de overheid de regeling veranderen. Vanaf 2020 mag de pensioenuitvoerder een dergelijk klein pensioen overdragen aan de pensioenuitvoerder waar u op dat moment actief pensioen opbouwt.

Een nieuwe baan is hoe dan ook een goede aanleiding om u in uw pensioen te verdiepen. Als u vreest dat u onvoldoende opbouwt, kunt u zelf aanvullende maatregelen treffen. Wilt u daarover geadviseerd worden? Neem dan contact op met ons kantoor.06-11-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top