Verschillen in opstalverzekeringen zijn groot

Toen u een woning kocht, heeft u ook een opstalverzekering afgesloten. Dat was nu eenmaal verplicht. En naar die polis heeft u daarna nooit meer omgekeken. Dat is jammer, want de verzekering dekt niet altijd alle kosten.

Waarom heeft u eigenlijk een opstalverzekering? Uiteraard voor schade aan uw woning. In de eerste plaats denkt u dan misschien aan brand. Want of het nu gaat om schroeiplekken in de vloerbedekking of totale verwoesting door de vlammen, u wilt die schade vergoed zien. Daarnaast kan uw pand beschadigd raken door binnendringend water en door storm.

Geen dekking voor overstromingsschade
Wat de opstalverzekering niet vergoedt, is overstromingsschade. Verzekeraars achten dit risico te groot en daarom niet te verzekeren door een individuele maatschappij. Het Verbond van Verzekeraars vindt daarom dat er een verplichte collectieve verzekering moet komen voor overstromingsschade. De dekking zou een vast onderdeel van de opstalverzekering moeten worden. Het Verbond komt met de aanbeveling omdat de kans op overstromingsschade groter wordt door de huidige klimaatveranderingen.

Bijzondere kosten
Maar directe schade aan uw woning is niet het enige wat uw opstalverzekering afdekt. Want u krijgt bij allerlei calamiteiten vaak ook te maken met bijzondere kosten. Wat moet u zich daarbij voorstellen?

Verblijfkosten. Als schade aan uw woning heel groot is, bijvoorbeeld door brand, moet u misschien tijdelijk ergens anders verblijven.
Bereddingskosten. Als er maatregelen nodig zijn om extra schade te voorkomen of te beperken.
Opruimings- en saneringskosten. Als beschadigde delen van de woning afgevoerd moeten worden. Een flinke schade aan uw woning kan ook leiden tot verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater of tot asbestresten.
Herstel tuinschade. Brand en wateroverlast kunnen ook tot schade aan uw tuin leiden. Verplichte veiligheidsmaatregelen. Soms verplicht de overheid u veiligheidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld een hek om de woning plaatsen bij instortingsgevaar.

Geen of beperkte vergoedingen
Juist in de vergoedingen voor de bijzondere kosten verschillen opstalverzekeraars behoorlijk. Voor verblijfkosten geldt bijvoorbeeld vaak een maximumtermijn. Het kan ook zijn dat u niet de werkelijke verblijfkosten vergoed krijgt, maar een bedrag voor ‘huurderving’, misgelopen huurinkomsten. Dat kan ook als u de woning niet verhuurde, maar er zelf woonde.

De andere bijzondere kosten worden vaak beperkt of zelfs helemaal niet vergoed. Na een flinke schade kunt u dan nog hoge rekeningen tegemoet zien. Wilt u dat liever niet? Neem dan contact op met ons kantoor om uw opstalverzekering door te laten lichten. Omdat wij vergelijken op dekking en premie, kunnen wij u adviseren over een eventuele overstap.31-10-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top