Geld en verzekeringen voor financiële risico’s

Zzp'ers hebben gemiddeld bijna 34.000 euro op de bank staan om in moeilijke tijden op terug te kunnen vallen. Hun spaarpot is groter dan die van Nederlanders in loondienst. Maar de financiële risico’s van zzp’ers zijn dan ook een stuk groter.

Wie een vast dienstverband heeft, kan rekenen op een vast salaris, ook als het een poosje minder goed gaat met het bedrijf waar hij werkt. Wordt hij ontslagen, dan heeft hij recht op een transitievergoeding en WW. Als hij ziek thuis komt te zitten, wordt zijn loon doorbetaald. Pas als de arbeidsongeschiktheid lang duurt, is er inkomensverlies omdat de WIA of WGA-uitkering lager ligt dan het oorspronkelijke salaris. Maar een uitkering is nog altijd beter dan helemaal geen inkomen. En komt de pensioendatum in zicht? Dan weet een werknemer dat hij kan gaan genieten van het pensioen dat hij tijdens zijn werkzame leven heeft opgebouwd, vaak deels betaald door zijn werkgever.

Meer risico’s dan werknemer
Al die inkomenszekerheden heeft u als ondernemer niet. Voor arbeidsongeschiktheid, pensionering en economische malaise, moet u zelf iets geregeld hebben om uw inkomen op peil te houden. Bovendien loopt u misschien een groter vermogensrisico dan werknemers. Bijvoorbeeld omdat u gereedschap, apparatuur, voorraden of een bestelbus heeft die beschadigd kunnen raken of gestolen kunnen worden. Vervanging slaat dan een flink gat in uw financiële reserves. Ook moet u uit eigen middelen scholing voor professionalisering en investeringen voor groei betalen. Als u daarvoor te weinig geld heeft, blijft u stil staan.

Risico’s beperken
Er zijn drie klassieke manieren om uw inkomens- en vermogensrisco’s te beperken: met preventie, verzekeringen en een financiële buffer. Die drie risicobeschermers kunt u niet los van elkaar zien. De kunst is om een goede balans te vinden en de verschillende maatregelen op elkaar af te stemmen. Wat daarvoor nodig is, is een integrale risicoanalyse. Neem daarvoor contact op met ons kantoor. Wij maken die analyse graag voor u en maken op basis daarvan een plan om uw inkomen en uw vermogen te beschermen.15-10-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top