Miljoenennota: Economie groeit, maar er zijn risico´s

De Nederlandse economie doet het op dit moment prima en ook voor volgend jaar wordt er groei verwacht. Maar ontwikkelingen in het buitenland vormen een risico waardoor de groeicijfers kunnen tegenvallen.

Macro-economische verwachtingen voor 2019:

  • De economie groeit met 2,6 procent.
  • Het begrotingsoverschot komt uit op 1 procent van het bbp.
  • De staatsschuld bedraagt minder dan 50 procent van het bbp.
  • De koopkracht stijgt met 1,5 procent.
  • Inflatie komt uit op 2 procent.
  • Werkloosheid daalt naar 320.000 werklozen.

Houdbaarheid overheidsfinanciën
Het begrotingsoverschot is vooral te danken aan de hogere belastinginkomsten vanwege de huidige hoogconjunctuur. Zou die er niet zijn, dan zou de overheid volgend jaar geld tekort komen. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn staat daarom onder druk. Het structurele begrotingssaldo – de verhouding tussen inkomsten en uitgaven afgezien van conjuncturele mee- en tegenvallers – komt in 2019 uit op een tekort van 0,4 procent. Dat is nog maar net binnen de limiet van min 0,5 procent die Europese begrotingsregels stellen. Als de economische groei weer afvlakt, zijn er dus nieuwe bezuinigingen of lastenverhogingen nodig.

Bedreigingen voor de economie
De economie kent wel een paar bedreigingen. De Brexit kan grote gevolgen hebben en de overheid trekt daarom 100 miljoen uit om zich daarop voor te bereiden. Het meeste daarvan is voor de douane, maar ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en marechaussee krijgen extra geld.

Ook de economische ontwikkelingen in Italië en Turkije en het oplaaiende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, vormen serieuze bedreigingen voor de Nederlandse economie. Als de handelsoorlog escaleert en zich uitbreidt richting de EU, kan dat leiden tot een inkomensverlies van 2 procent en 75.000 meer werklozen in 2020.19-09-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top