Miljoenennota: Wonen; afspraken regeerakkoord lopen door

In het regeerakkoord van vorig jaar zijn een aantal afspraken opgenomen die al in werking zijn getreden en nu doorlopen. Wat kunt u op het gebied van de woningmarkt verwachten in 2019?

Maximale hypotheekrenteaftrek
De maximale hypotheekrenteaftrek daalt in 2019 met 0,5% naar 49,5%. Oorspronkelijk was de bedoeling dat de aftrek heel geleidelijk naar beneden zou gaan tot 36,93 procent in 2041. Maar vorig jaar is in het regeerakkoord is vastgelegd dat de afbouw versneld wordt. Tussen 2020 en 2023 gaat de aftrek daarom met 3% per jaar omlaag. Vanaf 2023 is dan het tarief van 36,93 procent bereikt.

NHG-grens
De maximale hypotheek met NHG is op dit moment 265.000 euro. Maar de NHG-grens volgt de ontwikkeling van de huizenprijzen. Omdat die flink gestegen zijn, gaat de NHG-grens ook omhoog. Hoeveel precies is nog niet bekend, maar waarschijnlijk komt de grens op 1 januari 2019 op 290.000 euro te liggen of misschien zelfs op 295.000 euro. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt met energiezuinige maatregelen, geldt een hogere NHG-grens. Die komt op 1 januari 2019 waarschijnlijk uit op 307.400 euro of misschien zelfs 312.700 euro.

Monumentenaftrek
De monumentenaftrek is vorig jaar nog voor een jaar verlengd, maar stopt nu echt per 1 januari 2019.

WOZ-waarde stijgt
Uw gemeente stelt ieder jaar de WOZ-waarde van uw woning vast. De WOZ-waarde volgt de ontwikkelingen op de huizenmarkt met ruim een jaar vertraging. De beschikking die u begin volgend jaar ontvangt, geeft dus de waarde weer op 1 januari 2018. Omdat de prijzen in de loop van 2018 verder omhoog zijn gegaan, is de werkelijke waarde van uw woning hoger dan uw officiële WOZ-waarde.

Hoe hard de WOZ-waarde omhoog gaat, hangt af van de prijsontwikkeling in uw gemeente. De Waarderingskamer heeft berekend dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen volgend jaar 7,5 tot 9,5% hoger ligt dan dit jaar.

De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen voor u als huiseigenaar zoals de OZB, watersysteemheffing en het eigenwoningforfait.

Wet Hillen wordt afgeschaft
Huizenbezitters moeten een bedrag optellen bij hun belastbaar inkomen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Meestal is dat 0,75 procent van de WOZ-waarde. Wie geen of maar een heel kleine hypotheek heeft, moet dus wel belasting betalen, maar profiteert niet of nauwelijks van de hypotheekrenteaftrek. Oneerlijk, vond men en daarom werd besloten dat voor deze groep huizenbezitters het eigenwoningforfait niet geldt (Wet Hillen). Tot nu toe dan. Van 2019 tot en met 2048 wordt de regeling stapsgewijs afgebouwd. Over dertig jaar geldt het volledige eigenwoningforfait dus voor alle huizenbezitters.

Hogere energiebelasting
De belastingen op energie verandert in 2019. De energiebelasting op elektriciteit wordt met 0,7 eurocent per kWh verlaagd. Tegenover die daling staat een stijging van de energiebelasting op het gebruik van gas. Een gemiddeld gezin met een koophuis betaalt volgend jaar 152 euro meer energiebelasting, een stijging van 25 procent. De verandering moet het gebruik van gas minder aantrekkelijk maken en mensen aanmoedigen te investeren in gasbesparing, bijvoorbeeld door zonnepanelen aan te schaffen.

Schilder wordt duurder
Voor schilders- en stukadoorswerkzaamheden betaalt u nu nog 6 procent btw. Maar dit lage btw-tarief gaat in 2019 naar 9 procent. Dus als u een rekening heeft van 2.000 euro, betaalt u daarover in 2018 nog 120 euro aan btw, in 2019 180 euro. Laat u de woning begin 2019 schilderen? Als u de rekening al in 2018 betaalt, kunt u nog gebruik maken van het btw-tarief van 6 procent, terwijl de werkzaamheden dan wel in 2019 mogen worden uitgevoerd.

Bouwproductie omhoog
De overheid wil samenwerken met gemeenten, woningbouwcorporaties en bouwers om de bouwproductie te stimuleren. Het streven is om er 75.000 woningen per jaar bij te bouwen. Het aantal huishoudens stijgt per jaar met 55.000 en er worden 15.000 woningen gesloopt. Het duurt dus nog lang voordat de huidige achterstand van zo´n 200.000 woningen is ingelopen.19-09-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top