Vaker maatwerk bij hypotheek

De druk op de koopwoningmarkt is groot: veel huizenbezitters willen verhuizen en veel huurders willen graag kopen. Maar lang niet iedereen kan zijn wensen vervullen. Om meer mensen te helpen, komen hypotheekverstrekkers nu vaker met maatwerkoplossingen.

Om de knelpunten op de woningmarkt het hoofd te bieden, startte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vorig jaar een platform. Daarin zijn partijen vertegenwoordigd die oplossingen zoeken om maatwerk bij hypotheekverstrekking mogelijk te maken. Bijzondere aandacht is er voor senioren en koopstarters. Wat kan er nu wel, wat eerst niet kon?

Werkelijke lasten senioren
Senioren kunnen soms niet verhuizen omdat zij volgens de inkomensnorm niet in aanmerking komen voor de nieuwe hypotheek die zij dan nodig hebben. Zelfs niet als hun woonlasten omlaag gaan en het risico van een restschuld aan het eind van de looptijd verdwijnt of veel kleiner wordt. Maar de strikte hypotheekregels worden wat losgelaten. Steeds meer banken zijn bereid naar de individuele situatie van de senioren te kijken en de werkelijke kosten na de verhuizing als uitgangspunt te nemen bij de hypotheekverstrekking.

Die werkelijk lasten staan ook centraal in de ´seniorenhypotheek met NHG´ die sinds 17 juni van dit jaar mogelijk is. Aan die hypotheek zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De prijs van de nieuwe koopwoning mag niet hoger zijn dan 265.000 euro, de maandlasten moeten lager worden dan bij de oude hypotheek en de rente moet voor minimaal twintig jaar worden vastgezet.

Verder bieden bepaalde gemeenten mogelijkheden voor ouderen die hun woning levensloopbestendig willen maken of hun inkomsten willen aanvullen. Zij kunnen een Blijverslening of Verzilverlening krijgen.

Perspectief koopstarters
Voor koopstarters die net in loondienst zijn of een flexibele arbeidsovereenkomst hebben, komt met een Perspectiefverklaring of een Arbeidsmarktscan de hypotheek eerder binnen handbereik. Die verklaringen geven hypotheekverstrekkers beter zicht op het inkomen van de starter en bij een goed perspectief zijn de hypotheekmogelijkheden een stuk groter. Het aantal kredietverstrekkers dat deze documenten accepteert is bovendien toegenomen. Ook voor zzp´ers zijn de hypotheekmogelijkheden groter geworden. Zij kunnen onder NHG-voorwaarden al na 1 jaar ondernemerschap een hypotheek krijgen. Dat was eerder pas na drie jaar het geval.

De druk op de huizenmarkt neemt toe door stijgende woningprijzen. Wordt het voor u als oudere koper of als starter moeilijk om uw woonwensen te vervullen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij bekijken samen met u wat uw hypotheekmogelijkheden zijn.28-08-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top