Psychische klachten laten verzuimcijfers weer stijgen

Het ziekteverzuim in Nederland neemt licht toe. Belangrijkste oorzaak: psychische klachten. Het loont als u als werkgever inzet op preventie en op een goede begeleiding van medewerkers die overspannen zijn of met een burn out thuis zitten. Wat kunt u doen?

Binnen het mkb is het gemiddelde verzuim in 2017 gestegen en dat lijkt door te zetten in 2018. Werknemers blijken minder vaak ziek te zijn, maar het verzuim duurt langer. Dat komt doordat er meer psychisch verzuim is. Dat duurt gemiddeld langer dan verzuim door andere oorzaken. Bovendien stijgt het aantal verzuimdagen. In 2016 was iemand met psychische klachten gemiddeld 202 dagen afwezig, in 2017 was dat 205 dagen.

Aandacht werkt preventief
Een verzuimdag kost gemiddeld € 250, dus psychische klachten voorkomen of uw zieke medewerker snel weer verwelkomen op de werkvloer, is belangrijk om de verzuimkosten te drukken. Maar daarvoor is specifiek arbobeleid nodig. Gaat het om preventie dan is aandacht het sleutelwoord. Ga regelmatig met uw werknemers in gesprek over hun welbevinden en vraag of ze hun werk nog met plezier doen, of ze werkdruk ervaren of juist te weinig uitdagingen hebben. Zorg ook voor een veilige sfeer in het bedrijf, waarin werknemers zich vrij voelen om op u af te stappen als ze problemen hebben. Als u merkt dat het wat minder goed gaat met een werknemer, moedig hem dan aan in gesprek te gaan met de bedrijfsarts. De rol van de bedrijfsarts is sinds 1 juli 2017 versterkt en meer gericht op het voorkomen van klachten.

Rust en waardering
Meldt uw medewerker zich toch ziek vanwege psychische klachten? Dan zijn goede communicatie en begrip cruciaal. Als u aandringt op een spoedig hervatten van de werkzaamheden, verhoogt u de druk en dat kan de klachten erger maken. Maar uw medewerker moet ook niet het gevoel krijgen dat hij er niet toe doet. Blijf daarom geïnteresseerd in hoe het met hem gaat. Overleg ook met hem in hoeverre u zijn collega’s mag informeren. Gaat iemand na een burn out weer aan de slag, stem dan met hem af welke klussen hij aan kan en hem voldoening geven. Hij moet het rustig aan kunnen doen en extra pauzes kunnen nemen. Besteed ondertussen aandacht aan hoe het gaat en spreek uw waardering uit voor zijn werk.

Inkomensverzekeringen
Wij begrijpen dat u als ondernemer vooral druk bent met uw dagelijkse werkzaamheden. Aandacht voor het voorkomen en terugdringen van verzuim staan dan niet op de eerste plaats. Maar neem toch eens contact op met ons kantoor om de verzuimproblematiek te bespreken. Er zijn inkomensverzekeringen die uw bedrijf ook helpen op het gebied van preventie en begeleiding. Dat kan u duizenden euro’s schelen.17-07-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top