Na de scheiding niet verlost van de schulden

Dat u bij een scheiding de waarde van de eigen woning en de hypotheekschuld moet verdelen, weet u waarschijnlijk wel. Maar hoe zit het met kleinere schulden zoals een persoonlijke lening, aankopen op afbetaling en roodstand bij de bank?

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, deelt u samen de bezittingen én de schulden. Alle schulden. Dus ook de schulden die uw partner voor het huwelijk is aangegaan of de lening die uw partner op zijn of haar eigen naam heeft afgesloten. U bent beiden verantwoordelijk voor de afbetaling. Als u gaat scheiden bent u daar niet vanaf. Wettelijk gezien blijft u hoofdelijk aansprakelijk. Als uw partner de schuld die hij of zij gemaakt heeft, niet betaalt of niet kan betalen, kunt u worden aangesproken om het hele bedrag af te lossen. Ook als die buiten uw medeweten is veroorzaakt.

Schuld verdelen in convenant
Het is gebruikelijk om bij een scheiding een echtscheidingsconvenant op te stellen om de schulden te verdelen. Uw partner kan bijvoorbeeld alle schulden overnemen, maar dat wil niet zeggen dat u dan niet meer aansprakelijk bent. Het convenant is namelijk een afspraak tussen u en uw ex-partner, de geldverstrekker heeft daar niets mee te maken. Alleen als de schuldeiser ook akkoord gaat met deze afspraken, bent u ontslagen van medeaansprakelijkheid. Wel kunt u uw partner aansprakelijk stellen voor de schuld die u heeft afgelost, terwijl hij of zij dat volgens het echtscheidingsconvenant had moeten doen.

Huwelijkse voorwaarden
Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan hangt het helemaal van deze voorwaarden af in hoeverre u opdraait voor de schulden van uw partner. Als daarin bijvoorbeeld is vastgelegd dat er een schuld is aangegaan op naam van beiden, of als u na het tekenen van die voorwaarden samen nieuwe leningen heeft afgesloten, is er toch sprake van een gemeenschappelijke schuld. Die moet u fifty-fifty verdelen.

Nieuwe wet
Op 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen van kracht geworden. Als u na die datum getrouwd bent, vallen schulden die vóór de trouwdatum zijn opgebouwd buiten de gemeenschap. Voor die schulden van uw partner kunt u niet aansprakelijk gesteld worden.

Ieder een eigen lening
Stel, u gaat uit elkaar en wilt beiden schoon schip maken. Dan kunt u na de scheiding beiden op eigen naam een lening afsluiten waarmee ieder zijn eigen deel van de schulden betaalt. U bent dan op het gebied van die schulden juridisch niet meer met elkaar verbonden en heeft uitsluitend betalingsverplichtingen ten aanzien van uw eigen lening. Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie en advies. Wij bespreken dan ook andere financiële zaken die geregeld moeten worden bij de echtscheiding.09-07-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top