Nieuwbouw vertoont vaker gebreken

Een nieuwbouwwoning kopen heeft veel voordelen. Een daarvan is dat u een gloednieuwe woning betrekt die de komende jaren amper onderhoud nodig heeft. Als het huis tenminste zonder gebreken wordt opgeleverd.

Eindelijk wordt uw nieuwbouwwoning opgeleverd. U denkt te kunnen verhuizen en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de kwaliteit van de woning. Maar dan ontdekt u dat er behoorlijk wat mis is. Dat er verkeerde tegels op de vloer liggen bijvoorbeeld, dat er te weinig stopcontacten zijn of dat wanden die verplaatst zouden worden toch op de oude plek staan. Het kan ook zijn dat vloeren en wanden niet vlak zijn, dat er apparatuur ontbreekt of niet is aangesloten of dat de ventilatie niet voldoet aan de regelgeving. Of u wordt onaangenaam verrast door krassen in ramen, beschadigde deuren of barsten in tegels en sanitair.

Bouw onder druk
Bouwkundigen van de Vereniging Eigen Huis (VEH) registreerden vorig jaar gemiddeld 21 gebreken per opgeleverde woning. Dat is een stijging van maar liefst 40% ten opzichte van de crisisjaren, toen gemiddeld 15 opleveringspunten werden genoteerd. De toename van het aantal gebreken wordt onder meer toegeschreven aan de aantrekkende bouwproductie en schaarste aan personeel. De bouw komt daardoor onder druk te staan en er is minder tijd en expertise om een huis netjes af te bouwen. VEH heeft van 144 gemeenten in kaart gebracht hoe de bouwers daar presteren.

5%-regeling voor herstel gebreken
VEH waarschuwt u als koper van een nieuwbouwwoning om bij de oplevering van uw huis goed op te letten. Bij de oplevering moet uw woning voldoen aan bouwregelgeving en de afspraken die u met de bouwer heeft gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in een aannemersovereenkomst die als het goed is een garantie- en waarborgregeling heeft. Dat betekent dat u 5% van de aanneemsom in depot mag houden bij een notaris. Het geld staat vast voor het geval er problemen zijn met de oplevering, of als u in de eerste drie maanden na oplevering gebreken ontdekt. De aannemer krijgt pas betaald als alle gebreken verholpen zijn.

Hypotheek voor nieuwbouwwoning
Heeft u plannen om een nieuwbouwwoning te kopen? Neem dan tijdig contact op met ons kantoor. Wij vertellen u waar u rekening mee moet houden en hoe het zit met de garantieregeling. En natuurlijk adviseren wij u over een passende en toekomstbestendige hypotheek.28-06-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top