Minder zzp’ers kiezen voor een AOV

Er is al jaren een dalende trend zichtbaar in het aantal zzp’ers dat kiest voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). In vijf jaar tijd daalde het aantal zzp’ers met een AOV van 23% in 2011 naar 19% in 2016. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Wat is de reden en waarom is een AOV belangrijk? Hierbij de feiten en cijfers op een rij.

Eén van de redenen voor zzp’ers om geen AOV af te sluiten is het kostenplaatje. 50% van de zzp’ers vindt een AOV te duur. Toch worden deze kosten vaak te hoog ingeschat. Hoe hoog de premie exact bedraagt is o.a. afhankelijk van het soort werk dat u doet en het bedrag dat u wilt verzekeren. Volgens het CBS droegen zowel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) als zelfstandigen met personeel (zmp’ers) 6,7% van hun brutosalaris af aan AOV-premie. Het aantal zmp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering is overigens een stuk hoger. Van deze groep was in 2016 32,4% verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Verschil per sector
Met name zzp’ers in de bouwnijverheid (32%) verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid, gevolgd door zzp’ers in de financiële dienstverlening en landbouw, bosbouw en visserij. Zzp’ers die werken in de handel, vervoer, horeca en de sectoren cultuur, recreatie en overige diensten kiezen het minst vaak voor een AOV. Dit heeft te maken met de (fysieke) aard van de werkzaamheden in deze sectoren. Toch is in 80% van de gevallen ziekte de oorzaak van arbeidsongeschiktheid, waaronder klachten aan houding- en bewegingsapparaat en psychische klachten. Deze klachten kunnen in alle sectoren ontstaan waardoor een AOV vaak geen overbodige luxe is. Zelfstandigen met een hoger inkomen kiezen overigens sneller voor een AOV.

Hoe kiest u voor een geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering?
In alle sectoren is het aantal zelfstandigen met een AOV gedaald. Toch loopt iedere zzp’er en zmp’er kans om op een dag de werkzaamheden (tijdelijk) niet uit te kunnen voeren. Wilt u meer weten over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen? Adfiz geeft graag antwoord op al uw vragen.

Inzicht is de belangrijkste succesfactor bij het nemen van financiële beslissingen. Op Finfin van Adfiz kunt u oriënteren en informeren voor het nemen van deze beslissingen.26-06-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top