Financiële veerkracht voor zzp’ers

Veel zzp’ers zijn financieel kwetsbaar omdat hun inkomen fluctueert en zij te weinig reserve hebben om tegenslagen op te vangen. Zij maken zich vaak zorgen over geld. Inzicht in de financiële situatie vergroot hun veerkracht.

Tweederde van de zzp'ers heeft een fluctuerend inkomen, blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken en het Nibud. Dat kan tot vervelende situaties leiden. Zo sturen zzp’ers met sterk fluctuerende inkomsten vaak hun privé-uitgaven bij om rond te kunnen komen, moeten ze vaker een betalingsregeling treffen met de Belastingdienst en komen ze sneller in financiële problemen als een opdrachtgever niet betaalt.

Geldzaken reguleren
Juist door de wisselende inkomsten is het van groot belang dat u als ondernemer een goed overzicht heeft over uw financiën en geld reserveert voor vast terugkerende uitgaven. Om uw geldzaken beter te reguleren en meer financiële veerkracht te krijgen, is een langere termijnplanning nodig en moet u geld reserveren voor verschillende uitgaven.

Welke stappen kunt u zetten?

  • Administratie. Overzicht begint met een goede administratie. Hoeveel komt er binnen? Welke facturen zijn al of nog niet betaald? Welke uitgaven kunt u verwachten? Voor de afhandeling van belastingzaken kunt u eventueel een boekhouder inschakelen.
  • Privérekening. Bepaal hoeveel geld u nodig heeft om rond te komen en maak maandelijks dat vaste bedrag over van uw zakelijke naar uw privérekening.
  • Reserveringen. Reserveer iedere maand een bepaald percentage van de winst voor uw belastingen, met name voor de btw. Voor uw inkomstenbelasting en premies volksverzekering betaalt u waarschijnlijk al maandelijks een voorschot. Reserveer toch wat extra voor deze belastingen. U heeft dan geen problemen als blijkt dat u moet bijbetalen.
  • Buffer. Zet maandelijks geld opzij om een financiële buffer op te bouwen. Als uw inkomsten in een bepaalde periode tegenvallen of als een opdrachtgever niet betaalt, kunt u uit die reserve putten.
  • Risicoanalyse. Bespreek met ons wat uw bedrijfs- en inkomensrisico´s zijn en hoe u deze kunt beperken en verzekeren. Die risico´s hangen sterk samen met de aard van uw bedrijfsactiviteiten en met uw situatie thuis. Een advies is daarom altijd maatwerk. Neem contact op met ons kantoor.


25-06-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top