Buitenlandse banken richten zich op Nederlandse spaarders

Spaarrentetarieven hoger in het buitenland, maar let goed op voordat u overstapt

Heeft u – mede door de historisch lage spaarrentetarieven – overwogen om uw spaargeld bij een buitenlandse bank te stallen? De kans is groot dat u op deze manier meer rente vangt voor uw spaargeld, maar is dit ook verstandig?

De gemiddelde rentevergoeding op een standaard spaarrekening bedraagt in Nederland momenteel gemiddeld 0,23%, zo blijkt uit onderzoek van Moneyview. Een aanzienlijk lager percentage dan enkele jaren geleden. In de afgelopen 10 jaar is dit percentage namelijk met ruim 90% gedaald. Zet u uw spaargeld op de bank, dan moet u er dus niet vanuit gaan dat uw spaargeld meer waard wordt. Toch neemt het spaartegoed dat wij op de bank hebben gestald net als in voorgaande jaren wel toe. Het totale spaartegoed van Nederlanders bedroeg in maart 2018 ongeveer € 345 miljard, dat is een stijging van 4,5% ten opzichte van 5 jaar geleden.

Sparen via een spaarplatform
Indien mogelijk zetten Nederlanders hun extra geld – ondanks de historisch lage spaarrentetarieven - het liefst gewoon op de bank. Ook buitenlandse banken spelen hier slim op in. Zij maken het mogelijk om via zogenoemde spaarplatformen te sparen tegen – in de meeste gevallen - hogere rentetarieven. Er zijn inmiddels al enkele spaarplatformen actief op de Nederlandse spaarmarkt. Met name bij spaarrekeningen met kortere looptijden kunnen de renteverschillen via deze spaarplatformen oplopen tot méér dan een half procent per jaar.

Aandachtspunten voor de overstap
Wilt u overstappen. Controleer dan eerst onderstaande zaken bij uw nieuwe bank:

  1. Voortijdige beëindiging van het deposito: vaak is dit mogelijk, maar indien u voortijdig vertrekt ontvangt u in de meeste gevallen alleen het ingelegde bedrag terug zonder rente. Controleer ook of u uw rekening kosteloos kunt beëindigen bij impactvolle gebeurtenissen, zoals schuldsanering, overlijden, enz. Dit kan vaak niet, terwijl dat in Nederland bij de helft van de rekeningen wel het geval is.
  2. Bronbelasting: als spaarder moet u over het algemeen zelf de administratieve handelingen verrichten bij buitenlandse banken om dubbele belastingheffing te voorkomen.
  3. Moment rente-uitkering: de rente wordt vaak na afloop in één keer uitgekeerd (er treedt geen rente-op-rente effect op) terwijl dat bij een aantal Nederlandse rekeningen juist wel het geval is.
  4. Faillissement van buitenlandse bank: wat gebeurt er als de bank failliet gaat?

Kortom: buitenlandse banken bieden over het algemeen een hogere rente dan Nederlandse aanbieders. Bepaal zelf of de hogere spaarrente opweegt tegen de hogere risico’s en het regelwerk dat bij een overstap komt kijken.

Inzicht is de belangrijkste succesfactor bij het nemen van financiële beslissingen. Op Finfin van Adfiz kunt u zich oriënteren en informeren voor het nemen van deze beslissingen.12-06-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top