Risico's van gevaarlijke stoffen zijn niet altijd bekend

Maar liefst 1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Bedrijven en werkenden realiseren zich dat niet altijd. Lopen ook uw medewerkers een risico? Tref maatregelen en zorg voor goede verzekeringen.

Ruim een miljoen Nederlanders werkt met gevaarlijke stoffen. Als ze daartegen onvoldoende beschermd worden, lopen ze het risico om een ernstige ziekte op te lopen zoals astma, COPD en longkanker. Het kan jaren duren voordat ziekteverschijnselen optreden: 80 procent van alle sterfgevallen door werken met gevaarlijke stoffen, bestaat uit gepensioneerden. Jaarlijks sterven naar schatting 3.000 mensen aan de gevolgen van werken met gevaarlijke stoffen.

Niet bewust van risico's
Van bepaalde bedrijven begrijpt iedereen dat er met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, bijvoorbeeld in de chemische sector. Maar in sommige bedrijven zijn stoffen aanwezig die je niet altijd kunt zien of ruiken en waarvan je ook niet zo snel verwacht dat ze zo schadelijk kunnen zijn. Denk aan bouwplaatsen waar met kwartsstof en isocyanaten wordt gewerkt of aan meubelmakerijen waar houtstof te vinden is. Ook bij garages (dieselrook) metaalbedrijven (lasrook) en bakkerijen (meelstof) is de werkomgeving niet altijd ongevaarlijk. Als werknemers langdurig blootgesteld worden aan die stoffen kan dat tot gezondheidsschade leiden. Om werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico's is de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start gegaan.

Alles vastleggen
U bent als werkgever verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken, waarin staat welke arbeidsrisico's er zijn voor uw personeel en uw onderneming. Dat geldt al helemaal als er in uw bedrijf met schadelijke stoffen gewerkt wordt. U moet uw medewerkers goed voorlichten over de gevaren, hen duidelijk uitleggen hoe zij veilig kunnen werken en hun beschermende middelen verstrekken. Die maatregelen moeten allemaal in uw RI&E staan.

Advies is maatwerk
Uiteraard doet u er alles aan om een veilige werkomgeving voor uw medewerkers te creŽren. Maar feit blijft dat in uw branche de kans op gezondheidsschade groter is. Dus schenkt u extra aandacht aan arbobeleid en zorgt u voor goede inkomensverzekeringen. Advies daarover is altijd maatwerk. Neem daarom contact op met ons kantoor om te bespreken welke voorzieningen passen bij uw bedrijfssituatie. Wij kijken samen met u naar het hele plaatje: van risico-inventarisatie en preventie tot het afdekken van de risico's.07-06-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top