Pensioen is niet 'iets voor later'

Hoewel het om veel geld en belangrijke inkomenszekerheid gaat, blijft pensioen voor veel Nederlanders een ver-van-mijn-bedshow. Hoe kan het toch dat we wel de prijs van een brood controleren, maar niet de stand van ons pensioen?

Uit een recent onderzoek van Panelwizard blijkt dat 46 procent van de Nederlanders niet bezig is met zijn pensioen. Belangrijkste argument? “Pensioen is iets voor later.” Maar ook als dat 'later' dichterbij komt, kan pensioen ons nog niet echt boeien. Van de vijftigplussers zegt 51 procent onbekend te zijn met de hoogte van zijn of haar pensioenuitkering wanneer ze vandaag zouden stoppen met werken. En 28 procent van deze groep zegt helemaal niet bezig te zijn met hun naderende pensioen.

Te ingewikkeld
Dat pensioen niet op warme belangstelling van de Nederlanders kan rekenen is onder meer omdat de materie ingewikkeld gevonden wordt. Ook is niet duidelijk hoe de berekeningen geïnterpreteerd moeten worden. Wat betekent dat bedrag concreet voor de levensstandaard van straks? Verder denken veel mensen dat het met hun pensioen wel goed zit, omdat ze meedoen met een pensioenregeling van de werkgever. Maar wat die regeling daadwerkelijk te bieden heeft, weten ze vaak niet. En dan zijn er ten slotte nog degenen die hun eigen woning als belangrijke spaarpot beschouwen. Daardoor vinden ze het minder belangrijk hoe het daadwerkelijke pensioen eruitziet.

Op tijd bijsturen
Feit is dat pensioen niet iets voor later is, maar gedurende uw hele werkzame leven een belangrijk onderdeel is van uw financiën. Natuurlijk is pensioenopbouw bij een werkgever en het bezit van een eigen woning mooi meegenomen. Maar hoe dragen die bij aan uw vermogen en inkomen van straks? Uw pensioenrechten en uw vermogen bouwt u in de loop van vele jaren op. Hoe die opbouw zich ontwikkelt en of u nog op koers ligt, moet van tijd tot tijd gecheckt worden en niet pas als u 60 bent. Want hoe eerder u bij kunt sturen, hoe groter de kans van slagen is.

Regelmatig checken
Wilt u een vinger aan de pols als het om uw pensioen gaat? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij bespreken hoe uw pensioen er op dit moment uitziet en adviseren u over maatregelen die u kunt treffen als dat nodig is. Die check herhalen we bovendien regelmatig, zodat u altijd weet waar u aan toe bent.07-06-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top