Betaalt uw mantelzorger uw uitvaart?

Een buurtgenoot helpt u met allerlei zaken die u niet meer zo goed af gaan. Geweldig zo'n toegewijde mantelzorger. Maar zorgt u er wel voor dat deze persoon na uw overlijden niet in de problemen komt?

Een mantelzorger in Zuid-Holland hielp jarenlang belangeloos een plaatsgenoot met ernstige gezondheidsproblemen. En hij regelde zelfs de uitvaart toen de man overleed. Prachtig toch, dat iemand zich zo inzet voor een ander? Ja, maar zijn goede daden werden niet beloond. Hij kreeg de rekening voor het uitvaart en moest ook voor de grafkosten en het onderhoud van het graf betalen. Wat ging daar mis?

Wie betaalt de uitvaart?
Als u overlijdt, kunnen uw ouders, uw kinderen en hun partners, maar ook uw schoonouders of stiefouders aangesproken worden om de uitvaartkosten te betalen. Zijn er geen kinderen en leven de ouders niet meer? Dan is degene die volgens de wet erft, aansprakelijk voor de kosten. Dat kan ook iemand zijn die geen familie is, maar in het testament tot erfgenaam is benoemd. Deze mensen kunnen daar alleen onderuit komen door de erfenis te verwerpen. Dat is alleen gunstig als de schulden van de overledene groter zijn dan zijn bezittingen.

Opdrachtgever aansprakelijk
Maar wat als er geen erfgenamen zijn? Dan is degene die opdracht geeft voor de uitvaart persoonlijk aansprakelijk voor de uitvaartkosten. En dat is precies wat er in het Zuid-Hollandse geval gebeurde. De aardige mantelzorger kreeg de volledige rekening van de begrafenis gepresenteerd. Gelukkig kwam het uiteindelijk goed omdat mensen in het dorp bereid waren mee te betalen aan de uitvaart en omdat de gemeente uit coulance de grafkosten voor eigen rekening nam.

Testament en verzekering
Als u geen juridisch en financieel gedoe wilt over uw uitvaartkosten en uw erfenis, doet u er goed aan om tijdens uw leven een en ander goed te regelen. De meest voor de hand liggende oplossing is een testament opstellen en uw uitvaartwensen vastleggen. Kan de uitvaart niet uit de erfenis betaald worden of wilt u dat niet? Sluit dan een uitvaartverzekering af die de kosten vergoedt.

Verschillende mogelijkheden
Neem contact op met ons kantoor om u te laten adviseren over hoe uw uitvaartkosten gefinancierd kunnen worden. Er zijn verschillende mogelijkheden en wij bespreken met u welke oplossing het beste bij u past.06-06-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top