Overgangsregeling Arbowet eindigt op 1 juli 2018

Per 1 juli 2017 is een nieuwe Arbowet van kracht geworden. Om werkgevers de tijd te geven helemaal aan de nieuwe wet te voldoen, geldt er een overgangsregeling tot 1 juli 2018. Binnenkort moet u dus echt Arbo-proof zijn.

U heeft een jaar de tijd gehad om maatregelen te treffen waarmee u volledig aan de Arbowet kunt voldoen. Wilt u weten of u nu goed bezig bent? Op het arboportaal van het ministerie van SZW vindt u de zelfinspectie ‘Arbo op orde!’. Daarmee bekijkt u met de ogen van een Inspecteur van SZW of u alle risico’s kent en of u de juiste maatregelen neemt om zich aan de wet te houden. U krijgt onder meer vragen over de preventiemedewerker, de RI&E en het basiscontract dat u met de bedrijfsarts en arbodienstverlener afsluit. Uw gegevens blijven geheim en uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Inspectie SZW.

Informatie en handige tools
Ook kan het handig zijn om het Stappenplan Arbozorg door te lezen. Dat is opgesteld om u te helpen de arbozorg goed uit te voeren, samen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging en de arbodienstverlener. De digitale toolkit nieuwe Arbowet ten slotte informeert u over de wet en faciliteert u met middelen die u zelf kunt inzetten.

Doorlopende aandacht
De zelfinspectie, het stappenplan en de digitale toolkit zijn niet alleen aan te raden nu de overgangsregeling binnenkort eindigt. De omstandigheden in uw bedrijf veranderen steeds, evenals wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarmee veranderen ook uw risico’s en dat kan ertoe leiden dat ander beleid nodig is en dat aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Belangrijk dus om aan Arbo kwesties doorlopend aandacht te geven en regelmatig te checken of u op orde bent.

Verzekeringen doorlichten
Ook de verzekeringen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid verdienen het om regelmatig doorgelicht te worden. De nieuwe Arbowet is meer gericht op preventie van gezondheidsklachten van werknemers. Wij bespreken graag met u of uw verzekeringen moeten worden aangepast en welke verzekeraar u misschien meer te bieden heeft op het gebied van preventie en arbodienstverlening. Neem daarvoor contact met ons op.17-04-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top