Uw inkomen bij ziekte of werkloosheid. Zal wel in orde zijn, toch?

Hoe hoog uw salaris is, weet u waarschijnlijk wel. Maar weet u ook hoe hoog uw inkomen is als u arbeidsongeschiktheid of werkloos raakt? Dat zit wel goed, denkt u? Zoek het toch eens uit, want u kunt een inkomensval voor zijn als u tijdig iets regelt.

We weten best dat de overheid zich terugtrekt en dat sociale zekerheid lang zo vanzelfsprekend niet meer is als een paar decennia geleden. Toch vinden we het moeilijk om na te denken over ons inkomen als onze situatie verandert, bijvoorbeeld door ziekte of doordat we onze baan verliezen. Wat staat u dan te wachten en hoe verbetert u uw financiën?

Arbeidsongeschiktheid: inkomen kan fors dalen
Als u door ziekte of een aandoening niet meer (volledig) aan het werk kunt, zijn er wettelijke regels die bepalen wat er met uw inkomen gebeurt. Het eerste jaar moet uw werkgever 100% van uw loon doorbetalen, het tweede jaar 70%. Daarna hangt uw inkomen af van uw mate van arbeidsongeschiktheid, uw arbeidsverleden en de hoogte van uw salaris. De inkomensachteruitgang kan zeer fors zijn, maar uw werkgever kan regelingen getroffen hebben om de terugval te beperken. Zo wordt het loon ook vaak in het tweede jaar 100% doorbetaald en kunnen uitkeringen voor een bepaalde periode worden aangevuld.

Werkloosheid: uiteindelijk wacht de bijstand
Werkte u meer dan 5 uren per week en bent u buiten uw schuld werkloos geworden? U kunt dan een WW-uitkering krijgen als u direct beschikbaar bent voor werk. Wel moet u van de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag er minimaal 26 in loondienst hebben gewerkt. Hoe hoog de uitkering is en hoe lang hij loopt, hangt af van uw salaris en uw arbeidsverleden. De eerste twee maanden ontvangt u nog 75%, daarna 70%. Werkt u nog niet zo lang, dan is de duur van de WW misschien niet langer dan 3 maanden. Maar zelfs met een lang werkzaam leven, houdt de WW na verloop van tijd op. U heeft op dit moment nog maximaal 29 maanden recht op WW. Als u na de WW-periode nog geen ander werk heeft gevonden, wacht u de bijstand.

Het kan zijn dat u na ontslag recht heeft op een transitievergoeding van uw werkgever. Ook kunnen er andere afspraken zijn gemaakt over de ontslagvergoeding, bijvoorbeeld via een cao of ondernemingsraad.

Wat kunt u doen?
Zoek eens uit welke regelingen uw bedrijf getroffen heeft om de inkomensgevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid te beperken. Neem daarna contact met ons op voor een oordeel. Wij bespreken met u hoe groot uw inkomensrisico is en adviseren u over maatregelen die u kunt treffen om uw inkomen op peil te houden of om vaste lasten te kunnen blijven betalen.09-04-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top