Hoogste prioriteit voor veilige vluchtwegen

Ieder jaar worden honderden bedrijven getroffen door brand en de totale schadelast schommelt daarbij tussen de 350 en 450 miljoen euro. Maar hoe erg materiële schade ook is, doden of gewonden door brand zijn nog veel erger.

Uit een onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat ondernemers de gevolgen van een brand fors onderschatten. Zij denken vooral aan schade aan het bedrijfsgebouw en de inventaris. Maar de impact van brand is veel groter dan dat. Het ergste is dat medewerkers en bezoekers gevaar lopen en om kunnen komen door vuur of verstikking.

Veilige vluchtroute
De veiligheid van mensen moet prioriteit hebben in uw brandpreventie. Veilige vluchtroutes zijn daarbij van groot belang, niet alleen vanwege het risico van vuur, maar ook van rook. Rook verspreidt zich sneller en onvoorspelbaarder dan brand. Daardoor komen mensen onverwacht in een gevaarlijke situatie terecht.

Waaraan voldoet een veilige vluchtroute?

  • Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden. Uitgangspunt is dat vanuit elke werkruimte twee onafhankelijke vluchtroutes zijn. Laat u adviseren over het aantal, de plaats en de afmetingen van de vluchtwegen.
  • Nooduitgangen zijn ook afgestemd op minder valide werknemers en op mogelijk aanwezige derden, zoals bezoekers, leveranciers of klanten.
  • Vluchtroutes zijn altijd vrij en worden niet belemmerd door obstakels. Ook de buitenzijde van de nooduitgang wordt vrijgehouden.
  • Er zijn voldoende goede vluchtrouteaanduidingen, die bovendien altijd goed leesbaar zijn.
  • Er is rekening gehouden met de hoeveelheid mensen die per ruimte maximaal aanwezig kunnen zijn. Hoe groter dat aantal, hoe groter de breedte van de doorgangen.
  • Deuren in de vluchtroute draaien in de vluchtrichting en zijn snel en eenvoudig te openen, zonder gebruikmaking van sleutels of andere losse voorwerpen. Voor ruimten met meer dan 100 personen zijn speciale panieksluitingen op de deuren aanwezig.
  • Mensen kunnen naar een veilige plaats vluchten, bijvoorbeeld het aansluitende terrein vanwaar de openbare weg kan worden bereikt. De vluchtroute tot aan de openbare weg is bovendien ook goed begaanbaar en voldoende belicht.

Alle risico's van brand in kaart gebracht
Ook al investeert u veel in preventie, brand is nooit helemaal uit te sluiten. Gelukkig kunt u hoge kosten beperken met goede verzekeringen. Zowel voor materiële schade als voor letselschade, milieuaansprakelijkheid en bedrijfsschade doordat uw bedrijf stil komt te liggen. Wij brengen voor u alle risico's van brand in kaart en adviseren u over de beste manier om die te verzekeren. Neem daarvoor contact op met ons kantoor.27-03-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top