Erfbelasting voorkomen met kruislingse ORV

Als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit en uw partner is begunstigde, dan ontvangt hij of zij een uitkering als u overlijdt. Woont u samen of op bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan kunt u de erfbelasting over die uitkering voorkomen.

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is vaak een goede maatregel om financiële zekerheid te creëren voor het geval een van u overlijdt. De achtergebleven partner krijgt dan een uitkering ineens om inkomsten aan te vullen of om de hypotheek af te lossen. Maar er blijft heel wat minder van die uitkering over als de fiscus er erfbelasting over heft. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan is die erfbelasting niet te voorkomen. Maar bij huwelijkse voorwaarden en samenwonen is dat wel mogelijk.

Belasting betalen over geërfd vermogen
Als u vermogen en bezittingen erft na de dood van uw partner, telt de Belastingdienst de waarde bij elkaar op en bepaalt op basis daarvan hoeveel erfbelasting u betaalt. Ook de uitkering van de ORV wordt meegerekend. Niet over het hele geërfde bedrag is belasting verschuldigd. Voor gehuwden, geregistreerd partners en geregistreerd samenwonenden is de eerste €643.194 (2018) belastingvrij. Weet u zeker dat u daaronder blijft, dan hoeft u geen specifieke maatregelen te treffen. Dreigt u onder meer vanwege de overlijdensuitkering boven de grens uit te komen? Dan kunt u ervoor kiezen de polis kruislings op te laten maken.

Premies splitsen
Bij een kruislingse polis wordt de premiebetaling officieel gesplitst. U bent in dat geval premie verschuldigd over de uitkering die u ontvangt wanneer uw partner overlijdt en andersom. Als partners verzekert u op die manier over en weer (kruislings) elkaars leven. Maar de premiesplitsing is alleen mogelijk bij gescheiden vermogens. Want alleen dan kunt u de premie voor uw uitkering uit uw eigen middelen betalen. Daardoor wordt de uitkering niet als erfenis gezien en valt het bedrag niet onder de erfbelasting. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan zijn uw vermogens niet gescheiden. De premie kan niet gesplitst worden omdat die altijd uit een gemeenschappelijk potje betaald wordt. De uitkering valt daardoor onder de erfenis en u bent daarover erfbelasting verschuldigd als het bedrag boven de vrijstelling uitkomt.

Bespreek uw ORV met ons
Wilt u weten hoe het nu precies zit met het splitsen van de premies en wat u moet doen om dat te regelen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij bespreken met u de financiële situatie van uw nabestaanden als u overlijdt, adviseren u uw overlijdensrisicoverzekering en regelen eventuele aanpassingen van de polis.06-02-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top