UWV of eigenrisicodrager?

Zieke of arbeidsongeschikte medewerkers vormen een financieel risico. Om te bepalen hoe u zich hiervoor verzekert en in hoeverre u de kosten zelf kunt dragen, moet u alle voors en tegens goed afwegen.

Als uw werknemer door ziekte uitvalt, heeft u kosten omdat u het loon de eerste twee jaar moet doorbetalen en u zich moet inspannen om de re-integratie te bevorderen. Voor sommige werknemers (met name flexwerkers) heeft u deze loondoorbetalingsplicht niet. Als zij ziek worden hebben zij recht op een uitkering volgens de Ziektewet (ZW), maar dat wil niet zeggen dat u daarvoor geen financiële verplichtingen heeft. Als uw (flex)medewerker na twee jaar nog niet hersteld is, belandt hij in de WIA. Ook dan stoppen uw verplichtingen niet.

Veel vragen
Als mkb-werkgever zult u het financiële risico van zieke en arbeidsongeschikte (flex)medewerkers willen verzekeren. Voor de Ziektewet en de WIA kunt u terecht bij het UWV of u kunt eigenrisicodrager worden. Als eigenrisicodrager dekt u de kosten zelf af of verzekert u zich bij een private verzekeraar. Er komt veel kijken bij de keuze om wel of geen eigenrisicodrager te worden. Want hoe groot is het verschil dat u aan premies gaat betalen? Wat voor eisen stelt een private verzekeraar aan uw preventiebeleid en aan de manier waarop zieke medewerkers begeleid worden? Welke ondersteuning kunt u verwachten? En in hoeverre betaalt u voor de (ex-)medewerkers die al gebruikmaken van de WGA?

Neem de tijd, maar niet te lang
De verzuim- en WGA-problematiek is complex. Om een weloverwogen keuze te maken heeft u tijd nodig. U wilt advies inwinnen, offertes vergelijken, verschillende scenario’s doorrekenen en beleid wijzigingen. Tegelijk kunt u de keuze voor de ene of de andere verzekeringsvorm niet eindeloos voor u uit schuiven, daarvoor is het financiële belang te groot.

Nu in actie komen
U kunt ieder jaar per 1 januari of per 1 juli eigenrisicodrager worden. Maar daartoe moet u uiterlijk drie maanden daarvoor toestemming vragen aan de Belastingdienst, dus vóór 1 oktober, respectievelijk vóór 1 april. Wilt u dit jaar nog de knoop doorhakken, neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag alle relevante gegevens en informatie in beeld te krijgen, we spreken verschillende oplossingen door en maken berekeningen. Omdat we weten wat de markt te bieden heeft, kunnen we u vervolgens adviseren op basis van uw wensen en uw mogelijkheden.18-07-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top