Blijf alert op acquisitiefraude

Acquisitiefraudeurs zetten u op het verkeerde been door u een aanbod te doen, maar daarbij essentiële informatie weg te laten, te verbergen of op een onduidelijke wijze te presenteren. U wordt misleid en de schade kan dan groot zijn. Waarop moet u alert zijn?

Acquisitiefraude kan allerlei vormen aannemen. U ontvangt bijvoorbeeld een factuur, compleet met een klantnummer, maar herinnert zich niet waar die voor is. In werkelijkheid zijn dat spookfacturen, waar geen of waardeloze producten of diensten tegenover staan. Soms lijkt de factuur afkomstig van een bonafide organisatie zoals de Kamer van Koophandel, met een sterk gelijkend logo.

Misleidende telefoontjes
U kunt ook telefonisch benaderd worden, bijvoorbeeld over een vermelding in een bedrijvengids die niet bestaat of nooit geraadpleegd wordt. Of u krijgt een goedkoper afval- of telefooncontract aangeboden, terwijl u uw oude contract helemaal niet op kunt zeggen. Ten onrechte kan dan gesuggereerd worden dat het een abonnement is bij een bonafide partij. Dit soort misleidende aanbiedingen worden soms ook door colporteurs gedaan.

Betaal nooit als u acquisitiefraude vermoedt. Door te betalen, erkent u als het ware het bestaan van een rechtsgeldige overeenkomst. Het is dan lastiger onder de betaalplicht uit te komen. Vraag daarom eerst altijd naar relevante documenten betreffende de (spook)factuur. Meld de fraude(poging) ook bij fraudehelpdesk.nl en doe aangifte bij de politie.

Identiteitsfraude
Een fraudesoort die hard groeit, is identiteitsfraude. Oplichters gebruiken dan de naam van uw bedrijf om rekeningen te innen of producten aan te schaffen. Zij hebben daarvoor wel bedrijfsgegevens nodig. Let daarom op als een onbekende vraagt om bedrijfsinformatie die u liever niet met iedereen deelt. Of als u bijvoorbeeld het verzoek krijgt een offerte uit te brengen, zonder dat daarover eerst telefonisch contact is geweest. Voorkom verder identiteitsfraude door te zorgen voor een goede cybersecurity.

Juridische hulp
De wet beschermt ondernemers veel minder goed tegen fraude dan particulieren. Die mogen een getekend contract altijd binnen twee weken ontbinden. Ondernemers kunnen dat niet, zelfs niet als ze zijn misleid. Als u slachtoffer wordt van acquisitiefraude zijn juridische hulp en advies dus welkom. Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering kunt u daarop rekenen. Meer weten? Neem contact op met ons kantoor.16-05-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top