Bereid u voor op de Brexit

Sinds de Britten in juni 2016 voor de Brexit stemden, maken ondernemers zich zorgen over de gevolgen. De onderhandelingen tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) schieten nog niet op. Kunt u zich toch al voorbereiden op wat komen gaat?

De EU en het VK zijn nog volop in gesprek over wat de gevolgen zijn van de uittreding voor de eindafrekening, de rechten van burgers en de Iers – Noord-Ierse grens. Er is daarover in december 2017 een principeakkoord bereikt, maar de afspraken zijn nog lang niet rond. Verder moet besproken worden hoe de toekomstige handelsrelatie tussen EU en VK eruitziet en hoe een transitieperiode vorm krijgt.

Goede voorbereiding
Op 29 maart 2019 zal Engeland de Europese Unie hoe dan ook verlaten. Komt er dan een harde of een zachte Brexit? Dat weet op dit moment niemand. U weet als ondernemer dus ook nog niet wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf. Toch is dat geen reden om passief af te wachten. Want als duidelijk is hoe de nieuwe betrekkingen eruitzien, is het prettig als u al wat voorwerk heeft gedaan. Zodat u snel maatregelen kunt nemen om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe situatie. Denk aan de gevolgen voor langlopende contracten, de export en Britse medewerkers die bij u in dienst zijn. VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid bieden u op hulpbijbrexit.nl praktische tips om – ondanks alle onzekerheid – aan de gang te gaan met uw Brexit-voorbereiding.

Productaansprakelijkheid
Heeft de Brexit ook gevolgen voor uw verzekeringen? Dat kan zeker, bijvoorbeeld op het gebied van productaansprakelijkheid. Als u een product uit het VK importeert, bent u nu nog 'binnenimporteur', omdat het product uit een andere EU Lidstaat komt. Na de Brexit bent u 'buitenimporteur'. Als binnenimporteur wordt u niet als producent beschouwd, als buitenimporteur wel. Dat heeft gevolgen voor uw productaansprakelijkheid. Misschien goed om nu al eens te kijken naar de manier waarop u productaansprakelijkheid op dit moment verzekerd heeft. Neem daarvoor contact op met ons kantoor.

Wij blijven de ontwikkelingen in de Brexit op de voet volgen en houden u op de hoogte van de gevolgen voor uw bedrijfsverzekeringen.19-02-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top