Arbeidsongeschiktheid verzekeren, maar hoe?

Arbeidsongeschiktheid is een van de grootste risico's voor een ondernemer. Als u langdurig uitvalt vanwege ziekte of een aandoening, loopt de continuïteit van uw bedrijf gevaar en ziet u uw inkomsten opdrogen. Wat doet u eraan?

Slechts 35% van de zelfstandigen met personeel is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Bij zelfstandigen zonder personeel is dat nog minder, iets meer dan een kwart. Hier lijkt een groot inkomensrisico te bestaan. Geen wonder dat steeds weer de discussie oplaait of ondernemers niet gewoon verplicht moeten worden zich te verzekeren. Toch ligt dat nogal ingewikkeld.

Waarom wel/niet een verzekering?
Om te beginnen vinden veel ondernemers dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun risico's en dat daarom de keuze om zich wel of niet te verzekeren vrij moet zijn. En die keuze hangt af van verschillende factoren. Zo is een inkomensverzekering niet nodig als er voldoende financiële zekerheid is en inkomensachteruitgang opgevangen kan worden. Die financiële zekerheid zit hem in vermogen of vastgoedbezittingen, inkomsten uit een vaste baan of een partner met een goed salaris. Voor andere ondernemers is de financiële zekerheid juist te klein. Zij vinden hun inkomsten zo laag, dat zij terugschrikken voor hogere maandlasten in verband met de verzekeringskosten. Maar juist voor deze groep ondernemers is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) belangrijk. Zij komen bij langdurige ziekte immers snel in de problemen.

Kosten beperken
Hoe kan ook een kleine ondernemer zorgen voor meer inkomenszekerheid? In ieder geval door het onderwerp arbeidsongeschiktheid niet uit de weg te gaan, maar met ons te bespreken. Wij laten ons licht schijnen over de kosten van een AOV. Zijn die echt zo hoog? Dat hangt ervan af. Bij een uitgebreide verzekering die snel en langdurig uitkeert bij alle aandoeningen, betaalt u het volle pond. Maar u kunt ook kiezen voor een eenvoudigere dekking en bepaalde oorzaken zoals psychisch problemen en een whiplash uitsluiten. Verder kunt u een lange wachttijd kiezen voor er uitgekeerd wordt. U moet dan wel een financiële buffer hebben om de tussenliggende periode financieel te overbruggen. Ten slotte kunt u kiezen voor een korte uitkeringsperiode bijvoorbeeld van 2 jaar. Bedenk dat de meeste ondernemers niet langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn.

Door de AOV soberder in te vullen, bespaart u op de premie. De premie is bovendien aftrekbaar, waardoor de kosten nog weer lager uitvallen.

Broodfonds
Een andere mogelijkheid om het arbeidsongeschiktheidsrisico af te dekken is om u aan te sluiten bij een Broodfonds. Zo'n fonds bestaat uit een groep ondernemers, die elke maand geld opzij zetten op een broodfondsrekening. Vanuit dat fonds kan geld worden uitgekeerd als een van u arbeidsongeschikt wordt. Kan dit een oplossing voor u zijn? Interessant is dat AOV en broodfonds ook gecombineerd kunnen worden.

Neem contact op met ons kantoor om uw inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid te bespreken en te zoeken naar een passende en betaalbare oplossing.23-01-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top